Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC03.Bài 1: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 39 9 9 15:15 24/11/2021
00:29:23
28617
2 foto 282000 - Đặng Huy Hoàng 30 7 7 18:15 18/05/2021
00:00:56
5623
3 foto 204133 - hongngoc2808 17 4 4 20:48 10/01/2022
00:23:12
24193
4 foto 293255 - NguyenVanTien12 0 0 0
-1616186137
1054
5 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:34 10/07/2021
00:00:02
1000
6 foto 201943 - Tài năng trẻ Lingardinho 0 0 0 15:20 08/05/2021
00:00:03
1597
7 foto 275953 - Moon 0 0 0 00:20 15/05/2021
00:00:03
8458
8 foto 289774 - hocchung2 0 0 0 10:48 25/06/2021
00:00:03
7448
9 foto 309281 - TranLinhh 0 0 0 15:33 16/04/2022
00:00:03
15032
10 foto 284777 - ducanhlam12a1 0 0 0 21:19 27/04/2021
00:00:04
3430