Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC03.Bài 1: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
20/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 31 7 7 16:04 24/11/2021
00:48:10
28617
2 foto 204133 - hongngoc2808 8 2 2 21:29 12/01/2022
00:10:54
24193
3 foto 299785 - Phạm Quang Huy 4 1 1 15:39 20/03/2021
00:00:07
9164
4 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:35 10/07/2021
00:00:02
1000
5 foto 201943 - Tài năng trẻ Lingardinho 0 0 0 10:58 04/04/2021
00:00:03
1597
6 foto 289774 - hocchung2 0 0 0 10:53 25/06/2021
00:00:03
7448
7 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 23:02 29/07/2021
00:00:03
3312
8 foto 289998 - Nhân Bùi 0 0 0 08:10 28/05/2021
00:00:04
1849
9 foto 293506 - BuiKhanhLinh 0 0 0 20:01 15/06/2021
00:00:04
4451
10 foto 135927 - nguyenhuuhoait 0 0 0 09:01 23/06/2021
00:00:05
1274