Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 27. THPT Thăng Long - Hà Nội (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 265390 - My 74 9.5 38 14:38 25/03/2021
00:36:07
5271
2 foto 277104 - Thu1805 59 8.25 33 21:05 26/03/2021
00:27:55
5076
3 foto 268740 - vianhh 56 8 32 06:48 07/04/2021
00:44:30
5525
4 foto 280448 - BorntoGod 57 7.75 31 17:55 27/03/2021
00:46:22
3606
5 foto 294214 - Tranhuongtra 47 7.25 29 03:06 26/03/2021
00:38:18
3579
6 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0 01:15 25/03/2021
00:00:03
4916
7 foto 289449 - TuanKiet12 0 0 0 23:15 31/03/2021
00:00:04
1235
8 foto 295193 - Teddybear2021 0 0 0 18:58 28/03/2021
00:00:06
1858
9 foto 223119 - caothihop 0 0 0 23:22 25/03/2021
00:00:08
5742