Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC03.Bài 2: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo hỗn hợp khí phức tạp (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
30/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 40 10 10 16:43 24/11/2021
00:33:23
28617
2 foto 295193 - Teddybear2021 36 9 9 21:45 22/04/2021
00:49:24
4515
3 foto 282000 - Đặng Huy Hoàng 24 6 6 12:37 20/05/2021
00:01:13
5623
4 foto 299785 - Phạm Quang Huy 23 6 6 13:20 20/03/2021
00:02:26
9164
5 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 15 5 5 05:30 12/05/2021
00:13:49
17176
6 foto 231496 - tuandat3001 5 3 3 23:56 10/06/2021
00:00:45
1983
7 foto 294937 - Hoanglehoang 4 1 1 23:48 16/05/2021
00:15:44
1670
8 foto 226968 - Nguyen Bao 3 1 1 17:00 08/04/2021
00:45:17
19456
9 foto 275953 - Moon 2 1 1 00:50 12/04/2021
00:00:09
8458
10 foto 288226 - hoc24h2021 0 0 0
-1623465634
1554