Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC03.Bài 2: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo hỗn hợp khí phức tạp (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
21/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 39 10 10 12:58 07/03/2022
00:06:17
24193
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 29 8 8 17:10 24/11/2021
00:26:54
28617
3 foto 299785 - Phạm Quang Huy 19 5 5 10:28 22/03/2021
00:40:52
9164
4 foto 299880 - Nguyenhuy77 0 0 0
-1616332395
2350
5 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 02:02 01/04/2021
00:00:03
9149
6 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:36 10/07/2021
00:00:03
1000
7 foto 309281 - TranLinhh 0 0 0 15:07 15/04/2022
00:00:03
15032
8 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 23:02 29/07/2021
00:00:04
3312
9 foto 305311 - Nguyễn Đình Hóa 0 0 0 17:18 13/11/2021
00:00:04
2445
10 foto 291337 - ly2003ht 0 0 0 18:20 06/06/2022
00:00:05
2400