Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC03.Bài 2: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo hỗn hợp khí phức tạp (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 49 10 10 14:35 07/03/2022
00:01:25
24193
2 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 12NC3 43 9 9 09:04 25/03/2021
00:49:07
13105
3 foto 299785 - Phạm Quang Huy 30 6 6 16:37 22/03/2021
00:31:47
9164
4 foto 305311 - Nguyễn Đình Hóa 29 6 6 13:25 14/11/2021
00:07:16
2445
5 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:37 10/07/2021
00:00:02
1000
6 foto 291729 - phong nguyen 0 0 0 11:42 14/04/2021
00:00:03
1045
7 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 23:03 29/07/2021
00:00:03
3312
8 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 23:40 01/04/2021
00:00:04
9149
9 foto 294937 - Hoanglehoang 0 0 0 15:15 08/05/2021
00:00:05
1670
10 foto 135927 - nguyenhuuhoait 0 0 0 09:24 23/06/2021
00:00:05
1274