Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC03.Bài 2: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo hỗn hợp khí phức tạp (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 49 10 10 14:39 07/03/2022
00:00:56
24193
2 foto 299785 - Phạm Quang Huy 39 8 8 16:20 27/03/2021
00:13:56
9164
3 foto 240038 - leminhkhoi2k4 37 8 8 12:45 25/11/2021
00:50:00
28617
4 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 12NC3 13 4 4 19:53 24/03/2021
00:47:53
13105
5 foto 280274 - MaiNT09 5 1 1 17:07 29/04/2021
00:13:51
6079
6 foto 281668 - nnt 0 0 0
-1618077161
10800
7 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:38 10/07/2021
00:00:02
1000
8 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 14:05 02/04/2021
00:00:04
9149
9 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 23:03 29/07/2021
00:00:04
3312
10 foto 291729 - phong nguyen 0 0 0 11:43 14/04/2021
00:00:05
1045