Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC03.Bài 2: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo hỗn hợp khí phức tạp (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
24/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 49 10 10 14:38 07/03/2022
00:01:20
24193
2 foto 289031 - MinhChau12 13 3 3 16:52 02/07/2021
00:41:45
12110
3 foto 300186 - Lê Thị Quỳnh Nhi 0 0 0
-1620409290
1002
4 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 14:52 02/04/2021
00:00:03
9149
5 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:39 10/07/2021
00:00:03
1000
6 foto 291729 - phong nguyen 0 0 0 11:45 14/04/2021
00:00:04
1037
7 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 23:03 29/07/2021
00:00:04
3312
8 foto 309281 - TranLinhh 0 0 0 08:54 17/04/2022
00:00:05
15032
9 foto 293747 - Đậu Đỏ 0 0 0 09:41 31/05/2021
00:00:06
2119
10 foto 135927 - nguyenhuuhoait 0 0 0 09:35 23/06/2021
00:00:07
1274