Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 23. THPT Chuyên Tuyên Quang (Lần 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
26/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 294139 - duchoa2707 65 8.75 35 23:35 08/04/2021
00:49:20
3001
2 foto 267130 - NguyenMaiThao 56 8 32 20:58 28/03/2021
00:18:45
2232
3 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 50 7.5 30 17:51 06/04/2021
00:41:38
3745
4 foto 223119 - caothihop 50 7.5 30 08:31 04/04/2021
00:45:03
5742
5 foto 269373 - TRUOT DAI HOC 43 6 24 20:20 26/03/2021
00:42:42
1111
6 foto 280448 - BorntoGod 36 5.25 21 15:21 26/03/2021
00:50:00
3606
7 foto 241121 - PhAnhNguyen 14 4.5 18 20:36 30/03/2021
00:25:14
2444
8 foto 301220 - Đinh Quang Duy -1 3.25 13 15:08 27/03/2021
00:12:52
2188
9 foto 289528 - Hochoa2k3 18 2.75 11 22:27 28/03/2021
00:50:00
4100
10 foto 282590 - tuantuanan 0 0 0
-1617990289
3401