Thông tin đề

[2021] Đề SỞ số 06. Tỉnh BẠC LIÊU - Cụm 1 (KSCL - Lần 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
26/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293666 - Tat Dat 74 9.5 38 21:42 28/03/2021
00:29:46
7314
2 foto 299785 - Phạm Quang Huy 72 9.25 37 10:29 31/03/2021
00:50:00
2998
3 foto 265390 - My 71 9.25 37 19:17 26/03/2021
00:28:02
5271
4 foto 294139 - duchoa2707 68 9 36 00:10 08/04/2021
00:36:04
3001
5 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 68 9 36 20:37 07/04/2021
00:44:41
11748
6 foto 292510 - ManhTuan12 68 9 36 18:43 26/03/2021
00:49:48
1914
7 foto 300573 - Văn Đức 65 8.75 35 13:15 29/03/2021
00:02:57
1921
8 foto 268740 - vianhh 63 8.5 34 08:29 27/03/2021
00:28:52
5525
9 foto 277104 - Thu1805 62 8.5 34 12:26 31/03/2021
00:46:45
5076
10 foto 275953 - Moon 62 8.5 34 21:07 26/03/2021
00:48:09
6582