Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 28. THPT Phúc Thành - Hải Dương (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 294214 - Go go 68 9 36 04:06 28/03/2021
00:43:13
3579
2 foto 292510 - ManhTuan12 68 9 36 09:16 27/03/2021
00:49:46
1914
3 foto 301220 - Đinh Quang Duy 47 7.25 29 15:43 27/03/2021
00:16:35
2188
4 foto 265390 - My 54 6.75 27 13:55 27/03/2021
00:14:04
5271
5 foto 299785 - Phạm Quang Huy 0 0 0
-1616835008
2998
6 foto 261900 - Levis Banker 0 0 0
-1616831414
7063
7 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0 07:31 27/03/2021
00:00:04
4916
8 foto 289528 - Hochoa2k3 0 0 0 00:20 28/03/2021
00:50:00
4100