Thông tin đề

Thi ONLINE: PLUS-VC04.Bài 1: Chinh phục một số dạng toán khó CO2/SO2 tác dụng dung dịch kiềm (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 38 10 10 14:41 07/03/2022
00:01:10
24193
2 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 38 10 10 17:09 03/05/2021
00:01:46
4048
3 foto 297928 - onthidh2021 38 10 10 05:29 02/06/2021
00:02:33
3991
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 38 10 10 15:22 25/11/2021
00:17:17
28617
5 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 38 10 10 20:31 27/03/2021
00:29:11
11308
6 foto 301164 - Dodaihoc2021hihi 35 9 9 10:46 31/05/2021
00:01:18
2872
7 foto 289031 - MinhChau12 32 9 9 22:18 28/04/2021
00:12:41
12110
8 foto 288871 - Vũ Đỗ Khánh Chi 29 8 8 02:03 16/04/2021
00:26:30
2099
9 foto 295251 - 2002hochoa2021 28 8 8 22:00 26/05/2021
00:00:46
2768
10 foto 299785 - Phạm Quang Huy 26 7 7 09:31 25/03/2021
00:50:00
9164