Thông tin đề

Thi ONLINE: PLUS-VC04.Bài 1: Chinh phục một số dạng toán khó CO2/SO2 tác dụng dung dịch kiềm (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
26/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 40 10 10 14:43 07/03/2022
00:01:07
24193
2 foto 297928 - onthidh2021 40 10 10 09:02 02/06/2021
00:01:19
3991
3 foto 240038 - leminhkhoi2k4 40 10 10 15:48 25/11/2021
00:26:16
28617
4 foto 298211 - thuhien 35 9 9 10:22 09/06/2022
00:01:19
3798
5 foto 289954 - Phạm Huỳnh Quốc Thạnh 35 9 9 22:41 06/04/2021
00:43:36
4834
6 foto 309281 - TranLinhh 35 9 9 23:32 19/04/2022
00:45:39
15032
7 foto 299785 - Phạm Quang Huy 31 8 8 10:09 28/03/2021
00:01:01
9164
8 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 30 8 8 20:12 03/05/2021
00:02:06
4048
9 foto 292719 - Nguyễn Diệu Ninh 24 6 6 21:31 05/04/2021
00:24:54
3617
10 foto 226968 - Nguyen Bao 22 6 6 22:41 26/05/2021
00:42:04
19456