Thông tin đề

Thi ONLINE: PLUS-VC04.Bài 2: Chinh phục một số dạng toán khó muối cacbonat (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
28/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 290234 - Nguyễn hùng 40 10 10 21:27 11/04/2021
00:00:37
3700
2 foto 204133 - hongngoc2808 40 10 10 14:45 07/03/2022
00:00:44
24193
3 foto 299785 - Phạm Quang Huy 40 10 10 14:24 28/03/2021
00:01:05
9164
4 foto 297928 - onthidh2021 40 10 10 02:51 03/06/2021
00:01:05
3991
5 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 40 10 10 17:58 12/05/2021
00:01:28
4048
6 foto 280274 - MaiNT09 40 10 10 16:53 11/04/2021
00:22:33
6079
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 40 10 10 14:43 25/11/2021
00:24:39
28617
8 foto 289031 - MinhChau12 35 9 9 05:56 29/04/2021
00:18:46
12110
9 foto 310311 - Quỳnh Giang 31 8 8 09:43 03/03/2022
00:00:32
18410
10 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 30 8 8 14:36 16/05/2021
00:01:13
17176