Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 24. THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239222 - khacdat111 79 9.75 39 21:59 05/04/2021
00:34:47
5676
2 foto 267130 - NguyenMaiThao 76 9.5 38 20:09 05/04/2021
00:11:12
2232
3 foto 281668 - Nhattrang 76 9.5 38 17:29 05/04/2021
00:46:02
7124
4 foto 265390 - My 71 9.25 37 18:59 29/03/2021
00:46:02
5271
5 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 70 9 36 16:20 07/04/2021
00:43:53
3745
6 foto 294139 - duchoa2707 64 8.5 34 00:48 06/04/2021
00:47:11
3001
7 foto 181709 - 10c8hoang 61 7.75 31 12:46 07/04/2021
00:38:22
3786
8 foto 268740 - vianhh 59 7.75 31 15:18 29/03/2021
00:37:18
5525
9 foto 291310 - NguyenYen12 52 7.5 30 13:49 11/04/2021
00:06:40
3586
10 foto 289528 - Hochoa2k3 54 7 28 06:09 29/03/2021
00:49:59
4100