Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 25. THPT Chuyên ĐH VINH (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 77 9.75 39 16:15 29/03/2021
00:48:50
8351
2 foto 281668 - Nhattrang 71 9.25 37 22:59 02/04/2021
00:30:54
7124
3 foto 294139 - duchoa2707 65 8.75 35 15:08 04/04/2021
00:50:00
3001
4 foto 301220 - Đinh Quang Duy 62 8.5 34 20:10 30/03/2021
00:49:18
2188
5 foto 293666 - Tat Dat 62 8.5 34 11:18 30/03/2021
00:49:58
7314
6 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 62 8.5 34 08:56 31/03/2021
00:50:00
1695
7 foto 291310 - NguyenYen12 59 8.25 33 14:22 11/04/2021
00:04:34
3586
8 foto 292342 - Trần Thanh Tín 59 8.25 33 18:29 29/03/2021
00:40:11
2520
9 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 56 8 32 10:44 09/04/2021
00:37:51
3745
10 foto 265390 - My 56 8 32 19:56 29/03/2021
00:45:07
5271