Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 34. THPT Thanh Hà - Hải Dương (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
03/04/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 289578 - Dong Thuy Tu My 59 8.25 33 01:35 03/04/2021
00:43:49
2578
2 foto 280448 - BorntoGod 51 7 28 15:07 06/04/2021
00:49:32
3606
3 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0 17:00 03/04/2021
00:00:03
4916