Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 35. THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
04/04/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 265390 - My 62 8.5 34 15:45 09/04/2021
00:31:50
5271
2 foto 294214 - Tranhuongtra 59 8.25 33 02:37 04/04/2021
00:20:55
3579
3 foto 277104 - Thu1805 59 8.25 33 05:50 06/04/2021
00:50:00
5076
4 foto 275351 - HanaHuynh09 56 8 32 02:04 04/04/2021
00:19:31
3795
5 foto 292342 - Trần Thanh Tín 56 8 32 05:40 04/04/2021
00:43:36
2520
6 foto 212081 - Dongthianh 29 4.75 19 03:49 04/04/2021
00:50:00
4916
7 foto 300573 - Văn Đức 0 0 0
-1617631006
1921
8 foto 280448 - BorntoGod 0 0 0 22:47 04/04/2021
00:50:00
3606
9 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 18:31 07/04/2021
00:50:00
3001