Thông tin đề

Đề THAM KHẢO 2021 (Bộ GD&ĐT)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/04/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 291061 - MinhAnh12 80 10 40 16:54 01/04/2021
00:02:20
1214
2 foto 293387 - Như Quỳnh 80 10 40 23:44 11/04/2021
00:19:02
1380
3 foto 226968 - NguyenBao121110 78 9.75 39 18:18 01/04/2021
00:39:02
4816
4 foto 281036 - LaiPhuongThao 77 9.75 39 17:18 01/04/2021
00:01:54
5335
5 foto 299818 - ĐỖ NGỌC ANH 77 9.75 39 20:52 03/04/2021
00:05:01
1230
6 foto 301764 - LinhBang2k3 74 9.5 38 22:36 07/04/2021
00:09:06
1270
7 foto 285647 - thptcva 74 9.5 38 18:09 01/04/2021
00:13:49
4254
8 foto 289589 - khanhhoa2021 74 9.5 38 13:38 04/04/2021
00:18:13
2727
9 foto 293800 - dotunglam159 71 9.25 37 12:04 02/04/2021
00:06:39
4798
10 foto 280462 - Lười VC 71 9.25 37 21:29 05/04/2021
00:45:15
2492