Thông tin đề

Đề CHUẨN CẤU TRÚC 2021: Đề số 01
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

19:00
03/04/2021

Giới thiệu đề

Đề thi được Thầy LÊ PHẠM THÀNH soạn theo đúng chuẩn cấu trúc ĐỀ THAM KHẢO 2021 của Bộ GD&ĐT công bố ngày 31/3/2021.

Các em cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi, với điểm số cao nhất nhé.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269936 - Bùi Thu Trang 113 10 40 21:25 04/04/2021
00:34:37
1739
2 foto 275901 - nguyentuanchpltt 112 10 40 19:43 03/04/2021
00:43:14
1112
3 foto 143372 - Dinh Van Huong 110 9.75 39 21:11 03/04/2021
00:50:00
8991
4 foto 276676 - hong162 109 9.75 39 16:04 06/04/2021
00:40:42
4037
5 foto 285894 - Đức Nguyễn 109 9.75 39 21:41 03/04/2021
00:45:45
1375
6 foto 301888 - Quynh Ly 109 9.75 39 23:19 03/04/2021
00:45:53
1109
7 foto 227346 - Phục Hận 1 Năm 109 9.75 39 00:03 04/04/2021
00:49:10
7260
8 foto 301906 - vy nguyễn 108 9.75 39 00:34 04/04/2021
00:26:29
1212
9 foto 269933 - dooo 108 9.75 39 21:36 03/04/2021
00:48:01
1975
10 foto 290353 - Nguyen Bao son 108 9.75 39 20:49 03/04/2021
00:49:47
1697