Thông tin đề

Thi ONLINE: PLUS-VC04.Bài 2: Chinh phục một số dạng toán khó muối cacbonat (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
29/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 310311 - Quỳnh Giang 32 10 10 11:03 03/03/2022
00:00:34
18410
2 foto 204133 - hongngoc2808 32 10 10 14:56 08/03/2022
00:01:04
24193
3 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 32 10 10 18:02 12/05/2021
00:01:42
4048
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 32 10 10 15:04 25/11/2021
00:20:38
28617
5 foto 290234 - Nguyễn hùng 24 8 8 21:47 11/04/2021
00:01:36
3700
6 foto 289031 - MinhChau12 24 8 8 15:47 02/07/2021
00:25:59
12110
7 foto 291729 - phong nguyen 0 0 0 11:50 14/04/2021
00:00:03
1045
8 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:43 10/07/2021
00:00:03
1000
9 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 23:41 29/07/2021
00:00:03
3312
10 foto 309281 - TranLinhh 0 0 0 06:00 24/04/2022
00:00:03
15032