Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 36. THPT Kim Liên - Hà Nội (Lần 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

15:01
07/04/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 267130 - NguyenMaiThao 65 8.75 35 02:14 09/04/2021
00:16:10
2232
2 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 62 8.5 34 10:56 08/04/2021
00:48:46
8351
3 foto 265390 - My 56 8 32 20:58 07/04/2021
00:46:07
5271
4 foto 268740 - vianhh 52 7.5 30 07:59 08/04/2021
00:50:00
5525
5 foto 294214 - Gogo 50 7.5 30 11:03 09/04/2021
00:35:35
3579
6 foto 294139 - duchoa2707 50 7.5 30 17:27 07/04/2021
00:50:00
3001
7 foto 239222 - khacdat111 47 7.25 29 22:19 09/04/2021
00:46:24
5676
8 foto 223119 - caothihop 47 7 28 20:34 07/04/2021
00:36:27
5742
9 foto 277814 - Toàn 41 6.75 27 10:35 08/04/2021
00:03:32
2037
10 foto 40955 - luckys 41 6.75 27 20:48 07/04/2021
00:07:10
17904