Thông tin đề

[2021] Đề SỞ số 07. Tỉnh Phú Thọ (KSCL - Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/04/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 77 9.75 39 16:40 08/04/2021
00:48:18
8351
2 foto 293666 - Tat Dat 71 9.25 37 23:53 10/04/2021
00:42:49
7314
3 foto 265390 - My 68 9 36 10:32 08/04/2021
00:38:55
5271
4 foto 275953 - Moon 62 8.25 33 18:50 08/04/2021
00:33:20
6582
5 foto 299785 - Phạm Quang Huy 62 8.25 33 08:57 08/04/2021
00:50:00
2998
6 foto 294139 - duchoa2707 59 8.25 33 16:42 08/04/2021
00:45:04
3001
7 foto 277104 - Thu1805 59 8.25 33 19:05 08/04/2021
00:47:16
5076
8 foto 301220 - Đinh Quang Duy 53 7.75 31 05:35 12/04/2021
00:21:52
2188
9 foto 289528 - Hochoa2k3 52 7.5 30 00:12 09/04/2021
00:30:42
4100
10 foto 261900 - Levis Banker 41 6.75 27 23:16 11/04/2021
00:16:16
7063