Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 51. THPT Phụ Dực - Thái Bình (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/04/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 300667 - qua cam 71 9.25 37 21:20 29/04/2021
00:49:14
2160
2 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 65 8.75 35 21:18 29/04/2021
00:40:46
9621
3 foto 40955 - luckys 65 8.5 34 11:07 30/04/2021
00:24:08
18745
4 foto 261900 - Levis Banker 62 8.5 34 11:13 01/05/2021
00:28:50
7806
5 foto 277104 - Thu1805 59 8.25 33 11:14 07/05/2021
00:48:32
7409
6 foto 280448 - BorntoGod 61 8 32 17:14 03/05/2021
00:49:58
5222
7 foto 280274 - MaiNT09 56 7.75 31 15:41 29/04/2021
00:26:51
2898
8 foto 289528 - Hochoa2k3 54 7.75 31 09:04 05/05/2021
00:46:52
5366
9 foto 300194 - Minh Trang 55 7.25 29 20:31 30/04/2021
00:50:00
3207
10 foto 289578 - vào đúng lịch của ban 0 0 0
-1620072186
3748