Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 52. THPT Nguyễn Trường Tộ - Huế (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
30/04/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270064 - DongDuong 71 9.25 37 09:56 04/05/2021
00:44:45
4189
2 foto 288516 - Thanh Phạm 71 9.25 37 16:54 01/05/2021
00:44:50
2407
3 foto 277104 - Thu1805 59 8.25 33 00:02 01/05/2021
00:49:59
7409
4 foto 226968 - NguyenBao121110 60 8 32 18:07 02/05/2021
00:38:03
5589
5 foto 265390 - My 56 8 32 11:25 30/04/2021
00:37:51
7179
6 foto 300667 - qua cam 53 7.75 31 22:55 30/04/2021
00:47:58
2160
7 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 51 7.5 30 11:46 30/04/2021
00:50:00
8990
8 foto 280274 - MaiNT09 50 6.5 26 16:48 30/04/2021
00:50:00
2898
9 foto 280448 - BorntoGod 49 6.5 26 20:03 02/05/2021
00:50:00
5222
10 foto 231378 - N.Huy 45 6.25 25 12:10 30/04/2021
00:47:25
2002