Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 54. THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội (Lần 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/05/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293666 - Tat Dat 77 9.75 39 11:09 05/05/2021
00:39:32
8550
2 foto 270064 - DongDuong 74 9.5 38 11:15 04/05/2021
00:43:39
4189
3 foto 300667 - qua cam 74 9.5 38 12:49 05/05/2021
00:49:47
2160
4 foto 265390 - My 68 9 36 19:39 03/05/2021
00:34:19
7179
5 foto 277104 - Thu1805 65 8.75 35 22:59 03/05/2021
00:49:59
7409
6 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 59 8.25 33 15:23 06/05/2021
00:49:55
8990
7 foto 268740 - vianhh 60 8 32 13:30 02/05/2021
00:49:25
6801
8 foto 300194 - Minh Trang 47 7.25 29 21:19 06/05/2021
00:42:01
3207
9 foto 300183 - Nguyễn Minh Quang 38 6.5 26 23:27 03/05/2021
00:20:30
2161
10 foto 280448 - BorntoGod 42 6 24 16:57 02/05/2021
00:48:14
5222