Thông tin đề

[2021] Đề SỞ số 19. Tỉnh Cần Thơ (Thi Học kỳ II)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/04/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270064 - DongDuong 77 9.75 39 23:52 05/05/2021
00:17:46
4189
2 foto 284559 - Phan Thanh Dương 74 9.5 38 14:45 30/04/2021
00:34:23
5022
3 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 68 9 36 20:28 29/04/2021
00:26:02
9621
4 foto 299355 - kieuoanh02 68 9 36 02:21 30/04/2021
00:27:56
2447
5 foto 261900 - Levis Banker 65 8.75 35 00:34 03/05/2021
00:17:57
7806
6 foto 265390 - My 65 8.75 35 14:05 29/04/2021
00:20:11
7179
7 foto 269902 - PhungAn 54 7.75 31 00:58 29/04/2021
00:15:13
1882
8 foto 291310 - NguyenYen12 54 7.75 31 10:30 06/05/2021
00:50:00
5057
9 foto 280448 - BorntoGod 53 7.75 31 15:42 30/04/2021
00:21:22
5222
10 foto 298679 - nguyencongluan20002 49 7 28 22:57 04/05/2021
00:40:12
1923