Thông tin đề

[2021] Đề SỞ số 20. Tỉnh Yên Bái (KSCL - Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

18:01
06/05/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 12NC3 77 9.75 39 17:04 07/05/2021
00:40:09
11679
2 foto 299355 - Trần Kiều Oanh 12NC7 74 9.5 38 01:40 09/05/2021
00:48:15
4200
3 foto 293666 - Tat Dat 74 9.5 38 11:14 08/05/2021
00:49:52
9890
4 foto 270064 - Trần Đông Dương 12NC3 71 9.25 37 16:25 07/05/2021
00:49:46
7580
5 foto 280081 - Trịnh Khánh Linh 12NC7 71 9.25 37 22:50 08/05/2021
00:49:59
5034
6 foto 294139 - duchoa2707 68 9 36 00:17 07/05/2021
00:41:22
7258
7 foto 292667 - Tran Thao Linh 12H2 68 9 36 23:59 28/05/2021
00:50:00
6184
8 foto 288516 - Phạm Hoàng Thanh 12NC7 65 8.75 35 22:59 08/05/2021
00:50:00
4988
9 foto 289685 - Colennhe2k3 65 8.5 34 13:41 22/05/2021
00:49:55
9949
10 foto 289589 - khanhhoa2021 62 8.5 34 21:38 11/05/2021
00:40:21
3716