Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: HC02. Chinh phục bài toán ESTE CỦA PHENOL
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
03/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 126 8.5 34 16:13 05/06/2022
01:16:40
28617
2 foto 301409 - NguyenThiHuyenTrang 66 4.5 18 22:59 13/06/2021
01:29:58
1258
3 foto 301223 - LeThiThuyDien 61 4 16 15:28 22/06/2021
01:08:08
4211
4 foto 290810 - thanhly104 25 1.75 7 21:34 26/05/2021
01:04:26
4522
5 foto 293645 - NhuThinh 18 1.25 5 20:29 19/06/2021
00:25:38
1918
6 foto 304040 - Thảo Lê Phương 0 0 0
-1685878064
5139
7 foto 304231 - Thao Vy 0 0 0
-1651784280
2459
8 foto 271641 - KIM NAM JOON 0 0 0
-1623943505
2446
9 foto 289610 - huuhung25122003 0 0 0
-1623317182
6352
10 foto 293497 - Quyết Tâm Đậu Đại Học 0 0 0
-1622253712
2925