Thông tin đề

Kiểm tra hết chương ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Đề 01)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

16:00
17/05/2022

Giới thiệu đề

Đề thi gồm 30 câu: 20 câu lý thuyết + 10 bài tập toán.

Nội dung: Ancol - Phenol - Anđehit - Axit cacboxylic.

Yêu cầu: các em làm bài nghiêm túc - nỗ lực hết sức !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 300456 - Trần Trung Hiếu 12NC4 100 10 30 21:19 17/05/2021
00:45:20
3189
2 foto 303552 - Trần Quỳnh Ngân 97 9.67 29 11:57 18/05/2021
00:20:27
1097
3 foto 303544 - Vũ Đức Minh 97 9.67 29 12:02 18/05/2021
00:58:05
1950
4 foto 294451 - Hoàng Mạnh Thắng 12H6 96 9.67 29 21:14 17/05/2021
00:51:08
2008
5 foto 282604 - Hà Quỳnh Anh 12NC3 96 9.67 29 21:18 17/05/2021
00:57:15
2949
6 foto 270851 - Linh Phạm Mai 96 9.67 29 17:45 17/05/2021
01:00:00
4414
7 foto 303520 - Nguyễn Minh Đức 12H5 95 9.67 29 08:46 18/05/2021
00:32:11
2148
8 foto 303513 - Tạ Cao Minh 12NC4 93 9.33 28 23:09 17/05/2021
00:21:03
4475
9 foto 302983 - nguyenmaiquynh04 93 9.33 28 23:25 17/05/2021
00:33:30
1200
10 foto 299754 - tranphuongthao12h6 93 9.33 28 23:25 17/05/2021
00:34:04
2236