Thông tin đề

Kiểm tra hết chương ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Đề 02)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

75 phút

Thời gian mở vào thi

18:00
20/05/2022

Giới thiệu đề

Đề thi gồm 40 câu: 28 câu lý thuyết + 12 bài tập toán.

Thời gian làm bài: 75 phút.

Nội dung: Ancol - Phenol - Anđehit - Axit cacboxylic.

Yêu cầu: các em làm bài nghiêm túc - nỗ lực hết sức !

Thời hạn: thi xong trước 12h00 trưa thứ 6 (21/5).

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303513 - Tạ Cao Minh 12NC4 133 10 40 21:42 20/05/2021
01:10:19
4475
2 foto 293562 - Vũ Minh Sơn 12H6 133 10 40 11:11 21/05/2021
01:14:58
2546
3 foto 300411 - Nguyễn Minh Hoàng 12NC4 129 9.75 39 10:32 21/05/2021
01:12:36
2925
4 foto 270851 - Linh Phạm Mai 129 9.75 39 19:43 20/05/2021
01:15:00
4414
5 foto 294376 - Minh Phương 129 9.75 39 14:00 21/05/2021
01:15:00
7282
6 foto 300256 - Bùi Anh Tuấn 12H3 128 9.75 39 11:19 21/05/2021
01:11:31
2090
7 foto 300456 - Trần Trung Hiếu 12NC4 127 9.5 38 09:28 21/05/2021
01:14:00
3189
8 foto 300650 - Trần Hương Lam 12NC4 126 9.5 38 14:00 21/05/2021
01:15:00
1721
9 foto 282604 - Hà Quỳnh Anh 12NC3 123 9.5 38 21:42 20/05/2021
01:12:44
2949
10 foto 303528 - Việt Thành 123 9.5 38 11:24 21/05/2021
01:13:46
1816