Thông tin đề

Thi ONLINE: LIVE PRO - TỔNG ÔN: HC01. Lý thuyết ESTE - LIPIT (Bài tập)
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

100 phút

Thời gian mở vào thi

23:00
12/05/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 316222 - Khanhtran1601 0 0 0
-1655266445
1000
2 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 0 0 0
-1654998117
7214
3 foto 301402 - hocchungctv 0 0 0
-1653962452
4855
4 foto 284984 - Nguyễn Duy Đức 0 0 0
-1653243470
5826
5 foto 303921 - LeBichNhan 0 0 0
-1651972515
2670
6 foto 294761 - hoang nam 0 0 0
-1649895120
1643
7 foto 305322 - Diễm Quỳnh Trần 0 0 0
-1648140335
1727
8 foto 297928 - onthidh2021 0 0 0
-1625610986
3991
9 foto 288320 - hoanghuong8423 0 0 0
-1625192647
2400
10 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0
-1624819106
3312