Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: HC02. Lý thuyết CACBOHIĐRAT (Bài tập)
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

100 phút

Thời gian mở vào thi

23:30
19/05/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 300008 - MinhTrangLeNgoc 0 0 0
-1664295965
1000
2 foto 307264 - HoangAnhh 0 0 0
-1657010969
4793
3 foto 309281 - TranLinhh 0 0 0
-1656910778
15032
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 0 0 0
-1655686379
28617
5 foto 304374 - PhamHien2k4 0 0 0
-1655559640
3677
6 foto 284513 - hochoa 0 0 0
-1651852179
4892
7 foto 288320 - hoanghuong8423 0 0 0
-1625192749
2400
8 foto 292931 - HoangPhuongHuyen 0 0 0
-1624655668
1096
9 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 0 0 0
-1624647433
10986
10 foto 291310 - NguyenYen12 0 0 0
-1624419768
10272