Thông tin đề

Thi ONLINE: H11.01.02. Axit - Bazơ và Muối (Phần 1: Axit - Bazơ - Hiđroxit lưỡng tính)
Lớp

11

Số câu

54 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

22:00
22/05/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 312827 - trieuhan 0 0 0
-1637062187
1072