Thông tin đề

LÝ THUYẾT ESTE 01: KHÁI NIỆM
Lớp

11

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/05/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 315730 - Lan Anh Nguyễn 20 10 10 11:48 27/06/2022
00:05:14
2658
2 foto 299451 - Hoàng Nguyễn bá 17 9 9 20:38 27/05/2021
00:07:02
7097