Thông tin đề

LÝ THUYẾT ESTE 02: CẤU TẠO
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

15 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
25/05/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 299451 - Hoàng Nguyễn bá 24 8.67 13 20:52 27/05/2021
00:12:01
7097
2 foto 315730 - Lan Anh Nguyễn 21 8 12 12:06 27/06/2022
00:07:58
2658