Thông tin đề

LÝ THUYẾT ESTE 04: XÁC ĐỊNH DANH PHÁP TỪ CTPT
Lớp

11

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
25/05/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 312921 - phong can -4 2 2 20:47 10/02/2022
00:00:29
996