Thông tin đề

LÝ THUYẾT ESTE 06: XÁC ĐỊNH CTPT - CTCT TỪ DANH PHÁP
Lớp

11

Số câu

19 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:06
25/05/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 317246 - Nguyễn Minh Tuấn 11H3 0 0 0
-1673153425
1268