Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: VC01. TỔNG ÔN CÁC DẠNG TOÁN NHIỆT LUYỆN
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
09/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 316222 - Khanhtran1601 0 0 0
-1655267518
1000
2 foto 299119 - Phí Quang Chính 12H5 0 0 0
-1654696453
2508
3 foto 310311 - Quỳnh Giang 0 0 0
-1653118795
18410
4 foto 301555 - NgaGiang2k3 0 0 0
-1625694881
1637
5 foto 299777 - AiThy12 0 0 0
-1624525417
1101
6 foto 301434 - Nguyễn Minh Hiếu 0 0 0 09:13 08/06/2021
00:00:03
1301
7 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0 11:09 11/06/2021
00:50:00
6044
8 foto 284984 - Nguyễn Duy Đức 0 0 0 18:40 21/04/2022
00:50:00
5826