Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: VC02. TỔNG ÔN CÁC DẠNG TOÁN PHI KIM
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
12/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 300398 - hoang1724 0 0 0
-1625069737
2379
2 foto 293666 - Tat Dat 0 0 0
-1624670644
10002
3 foto 291310 - NguyenYen12 0 0 0
-1624031732
10272
4 foto 290656 - nguyenthanhtri237 0 0 0
-1623721217
1078
5 foto 289977 - Hoahoc12345 0 0 0
-1623508318
3341
6 foto 280448 - DoCanhSat 0 0 0
-1623344236
7472
7 foto 286002 - hocchung2003 0 0 0
-1623262755
1258
8 foto 291429 - CuongTran12 0 0 0
-1623042435
2121
9 foto 299777 - AiThy12 0 0 0 02:24 28/06/2021
00:00:05
1101
10 foto 246335 - chauminh0304 0 0 0 20:11 15/06/2021
00:00:06
1439