Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: VC03. TỔNG ÔN CÁC DẠNG TOÁN ĐỒ THỊ TRỌNG TÂM
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
15/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304880 - Trịnh Tùng Lâm 12H5 0 0 0
-1656489402
2196
2 foto 310311 - Quỳnh Giang 0 0 0
-1652328162
18410
3 foto 288928 - dodaihoc 0 0 0
-1623326442
1527
4 foto 294214 - Gogo 0 0 0
-1622976977
8356
5 foto 304237 - LenaNguyen2k3 0 0 0
-1622689610
1911
6 foto 290250 - Tuyết Nhi 0 0 0 14:59 28/06/2021
00:00:07
2488
7 foto 294449 - NhutTan12 0 0 0 07:41 16/06/2021
00:00:13
1539
8 foto 290088 - MImiandnine003 0 0 0 10:51 06/06/2021
00:50:00
1159
9 foto 289578 - 1 0 0 0 00:28 15/06/2021
00:50:00
7936