Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: HC04. Lý thuyết POLIME
Lớp

12

Số câu

1 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

07:00
20/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 292719 - Nguyễn Diệu Ninh 3 10 1 08:02 11/06/2021
00:00:09
3617
2 foto 212081 - Dongthianh 3 10 1 08:07 04/06/2021
00:00:10
6044
3 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 3 10 1 01:58 26/06/2021
00:00:12
10986
4 foto 245933 - Nguyễn Hoàng Phúc 3 10 1 06:47 21/06/2021
00:00:14
7080
5 foto 274443 - phtvuong101 3 10 1 15:08 05/06/2021
00:00:15
4995
6 foto 316792 - Phương Linh 3 10 1 21:24 02/06/2023
00:00:16
2488
7 foto 304374 - PhamHien2k4 3 10 1 22:17 18/06/2022
00:00:17
3677
8 foto 310311 - Quỳnh Giang 3 10 1 13:48 29/06/2022
00:00:17
18410
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 3 10 1 09:08 27/06/2022
00:00:18
28617
10 foto 294449 - NhutTan12 3 10 1 10:21 27/06/2021
00:00:21
1539