Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 65. Liên trường THPT - Hà Tĩnh (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/06/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 292667 - Tran Thao Linh 12H2 80 10 40 13:57 09/06/2021
00:50:00
6184
2 foto 289610 - huuhung25122003 79 9.75 39 15:21 12/06/2021
00:14:29
4828
3 foto 288516 - Phạm Hoàng Thanh 12NC7 77 9.75 39 17:00 09/06/2021
00:35:48
4988
4 foto 270064 - Trần Đông Dương 12NC3 77 9.75 39 06:53 09/06/2021
00:46:38
7580
5 foto 261900 - Levis Banker 74 9.5 38 09:20 09/06/2021
00:32:40
9787
6 foto 294139 - duchoa2707 74 9.5 38 14:35 09/06/2021
00:39:16
7258
7 foto 277104 - Thu1805 74 9.5 38 14:37 09/06/2021
00:42:02
9661
8 foto 277814 - Toàn 74 9.5 38 10:04 09/06/2021
00:44:52
4124
9 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 12NC3 74 9.5 38 08:26 09/06/2021
00:45:14
11679
10 foto 294214 - Gogo 74 9.5 38 11:21 09/06/2021
00:46:25
6060