Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.06.03. Dạng câu hỏi MỆNH ĐỀ - PHÁT BIỂU
Lớp

12

Số câu

83 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/06/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 299113 - thuyngocthu12h5 94 7.11 59 02:02 10/06/2021
00:28:23
2230