Thông tin đề

Đề CHUẨN CẤU TRÚC 2021: Đề OFF số 11
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

15:00
09/06/2021

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo đúng chuẩn cấu trúc ĐỀ THAM KHẢO 2021 của Bộ GD&ĐT công bố ngày 31/3/2021.

Các em cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi, với điểm số cao nhất nhé.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 294649 - Ngoc Dai 12nc7 80 9.5 38 07:33 10/06/2021
00:49:25
6790
2 foto 290353 - Nguyen Bao son 79 9.5 38 22:51 09/06/2021
00:50:00
2824
3 foto 294906 - Lưu Thanh Thủy 12NC7 78 9.5 38 08:44 10/06/2021
00:49:34
2675
4 foto 274506 - Nguyen Thien Hao 12NC3 78 9.5 38 20:46 09/06/2021
00:49:51
4660
5 foto 281474 - Đỗ Nguyễn Khánh Hà 12H5 77 9.25 37 07:17 10/06/2021
00:49:59
2548
6 foto 299157 - Vu Duc Binh 12NC7 76 9.25 37 21:29 09/06/2021
00:46:05
2393
7 foto 299355 - Trần Kiều Oanh 12NC7 76 9.25 37 18:42 09/06/2021
00:50:00
4200
8 foto 292667 - Tran Thao Linh 12H2 75 9.25 37 17:53 09/06/2021
00:48:45
6184
9 foto 270064 - Trần Đông Dương 12NC3 75 9.25 37 21:11 09/06/2021
00:49:25
7580
10 foto 296936 - Nguyễn Quỳnh Trang 12NC5 75 9.25 37 21:01 09/06/2021
00:49:40
1548