Thông tin đề

Đề CHUẨN CẤU TRÚC 2021: Đề số 07
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/06/2021

Giới thiệu đề

Đề thi được Thầy LÊ PHẠM THÀNH soạn theo đúng chuẩn cấu trúc ĐỀ THAM KHẢO 2021 của Bộ GD&ĐT công bố ngày 31/3/2021, với độ khó cao hơn, khoảng 110%.

 

Các em cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi, với điểm số cao nhất nhé.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 290244 - Nguyen Thao Anh 12NC3 117 10 40 23:30 10/06/2021
00:47:20
2899
2 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 12NC3 117 10 40 22:46 10/06/2021
00:49:03
11679
3 foto 269964 - Thái Diệp Anh 12NC7 117 10 40 23:55 10/06/2021
00:50:00
4868
4 foto 270224 - Phạm Vũ Duy 12NC7 113 9.75 39 10:10 11/06/2021
00:49:59
3583
5 foto 300028 - Khổng Minh Đức 12NC7 113 9.75 39 17:25 11/06/2021
00:50:00
3381
6 foto 287030 - Nguyen Khanh Linh 12NC3 112 9.75 39 17:52 10/06/2021
00:49:06
2995
7 foto 299723 - Ng Minh Anh 12NC3 112 9.75 39 10:18 10/06/2021
00:50:00
4109
8 foto 296285 - Phạm Tiến Mạnh 12NC3 111 9.5 38 17:26 11/06/2021
00:50:00
3275
9 foto 299157 - Vu Duc Binh 12NC7 110 9.5 38 21:27 10/06/2021
00:47:23
2393
10 foto 270068 - Võ Minh Đức 12NC7 109 9.5 38 19:48 10/06/2021
00:50:00
4539