Thông tin đề

[2021] Đề SỞ số 37. Tỉnh Bình Phước (KSCL - Lần 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/06/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 292667 - Tran Thao Linh 12H2 74 9.5 38 13:41 12/06/2021
00:44:46
6184
2 foto 294649 - Ngoc Dai 12nc7 71 9.25 37 15:07 12/06/2021
00:40:21
6790
3 foto 299709 - Phạm Thùy Dung 12NC2 71 9.25 37 11:58 11/06/2021
00:43:53
3011
4 foto 270064 - Trần Đông Dương 12NC3 71 9.25 37 15:08 11/06/2021
00:44:16
7580
5 foto 265390 - My 71 9.25 37 11:20 13/06/2021
00:44:52
8977
6 foto 289703 - Nguyễn Như Anh 71 9.25 37 15:41 13/06/2021
00:48:54
4466
7 foto 269887 - Ánh Dươngg 12NC2 71 9.25 37 11:07 14/06/2021
00:50:00
3539
8 foto 261900 - Levis Banker 68 9 36 06:01 11/06/2021
00:38:05
9787
9 foto 289610 - huuhung25122003 68 9 36 00:44 11/06/2021
00:41:55
4828
10 foto 303097 - Nguyễn Hồng Nhi 68 9 36 20:47 11/06/2021
00:44:58
2166