Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: VC01. Lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:00
22/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 319905 - Nguyễn Hồng Mây 0 0 0
-1685674548
1694
2 foto 280274 - MaiNT09 0 0 0
-1649034837
6079
3 foto 241121 - PhAnhNguyen 0 0 0
-1624041633
3261
4 foto 294751 - Haianhvi 0 0 0
-1623461566
1738
5 foto 290847 - hoc24hthaythanh 0 0 0
-1623356936
2289