Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: VC02. Lý thuyết KIM LOẠI IA, IIA, Al
Lớp

12

Số câu

6 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:00
26/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301223 - LeThiThuyDien 9 5 3 09:38 22/06/2021
00:13:25
4211
2 foto 294214 - Gogo 4 3.33 2 12:01 26/06/2021
00:08:57
8356
3 foto 291310 - NguyenYen12 -1 1.67 1 22:53 18/06/2021
00:06:00
10272
4 foto 310311 - Quỳnh Giang 0 0 0
-1656779923
18410
5 foto 294295 - Huyền Lê Thị Thu 0 0 0
-1624555707
1246
6 foto 289578 - 1 0 0 0
-1624443052
7936
7 foto 294751 - Haianhvi 0 0 0
-1623462711
1738
8 foto 302941 - Đậu đại học -1 0 0 21:58 12/06/2021
00:01:03
4350
9 foto 289031 - MinhChau12 -6 0 0 15:43 23/06/2021
00:09:04
12110