Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: VC05. HÌNH VẼ - THÍ NGHIỆM
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/06/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287761 - DoThanhThuy11 0 0 0
-1656034505
2553
2 foto 312960 - NguyenThuGiangg 0 0 0
-1654217523
1271
3 foto 303921 - LeBichNhan 0 0 0
-1651755745
2670
4 foto 310928 - Thilaithptqg 0 0 0
-1650397188
4832
5 foto 291337 - ly2003ht 0 0 0
-1648001224
2400
6 foto 300380 - VuMaiHuong12 0 0 0
-1625672488
3804
7 foto 292356 - leduongthai2k3 0 0 0
-1625488312
1626
8 foto 274673 - Never Die 0 0 0
-1624766089
3504
9 foto 304498 - Nguyễn Lâm Vũ 0 0 0
-1624538432
1045
10 foto 302029 - Anh Quân 0 0 0
-1624276983
5184